Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2018-2019 för Gotland

Läsårstider
För eleverna gäller:


Höstterminen startar måndag den 20 augusti 2018 och pågår t.o.m. fredag den 21 december 2018.
Vårterminen startar måndag den 7 januari 2019 och pågår t.o.m. tisdag den 11 juni 2019.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
20 september 2018
29 oktober - 2 november 2018 "Vecka 44"
27 november 2018
7 januari 2019
25 februari - 1 mars 2019 Sportlov
20 mars 2019
15 april- 18 april 2019 Påsklov
31 maj 2019 lovdag

Gemensam skolbytardag för grundskolan är den 29 maj 2019.


För lärarna gäller:

Höstterminen, måndag 13 augusti 2018 - fredag 21 december 2018
vårterminen, måndag 7 januari 2019 - fredag 14 juni 2019

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
13 - 17 augusti 2018 (5 dagar)
20 september 2018 (1 dag)
29 - 31 oktober 2018 "vecka 44", (3 dagar)
27 november 2018 (1 dag)
7 januari (1 dag)
20 mars (1 dag)
31 maj 2019 (1 dag)
12 - 14 juni 2019 (3 dagar)
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Arbetsåret 18/19 för barnomsorgen – uppehållsanställning
2018-08-12 - 2018-12-21
2019-01-07 - 2019-06-19

Arbetsåret 18/19 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning
2018-08-18 - 2018-12-21
2019-01-07 - 2019-06-11

Arbetsåret 18/19 för skolsköterskor och elevassistenter inom särskolan – uppehållsanställning
2018-08-15 - 2018-12-21
2019-01-07 - 2019-06-14