Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Giftfri förskola

Barn -och utbildningsnämnden har fatta beslut om en handlingsplan för giftfria förskolor. Planen omfattar fem områden inom vilka förskolorna ska rensa bort och fasa ut giftiga material.

Områdena är:

  • Rensa bort gammal elektronik
  • Rensa bland plastleksaker
  • Rensa bland icke leksaker
  • Ersätt efter hand "gamla" möbler med nya möbler som har godkänd miljömärkning.
  • Ta bort kemikaler

Ansvar för att arbetet genomförs enligt plan har respektive förskolechef.

Handlingsplanen finns i sin helhet under länk nedan.