Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa hälsoutveckling och effekter av genomföra åtgärder. Det behövs även som underlag för att välja strategier och åtgärder för att påverka hälsan i befolkningen.