Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdkontakt vid psykisk ohälsa

 

Är du mellan 6 och 17 år och mår dåligt psykiskt kan du och dina föräldrar få råd och hjälp via Första linjens vård, telefon 0498- 26 80 86. Länk till hemsida Första linjen.

Är du från 18 år och upplever psykisk ohälsa tar du i första hand kontakt med din vårdcentral, via växeln: telefon 0498- 26 90 00, klockan 6.30-15.30

Primärvården ger så kallad första linjens vård och behandling vid psykisk ohälsa. Behövs mer specialiserad vård hjälper primärvården till så att du får kontakt med psykiatrin.

Du kan också kontakta vårdguiden, telefonnummer 1177, så kan de hjälpa dig att komma till rätt vård.

Vid akuta problem med psykisk ohälsa kontakta psykiatrins jourmottaning (oavsett ålder) telefon 0498-26 80 05. Efter klockan 16.30 på vardagar och på helger är telefonen vidarekopplad till vårdguiden (1177) som då hanterar samtalen till psykiatriska jourmottagningen.

Behövs ambulans, ring 112.

Akut vård behövs till exempel vid:

  • Tecken på psykos, exempelvis vanföreställningar och hörselhallucinationer
  • Mani, som ofta yttrar sig som en överdriven upprymdhet, överaktivitet och ett extremt stort självförtroende vilket kan leda till ogenomtänkta och dumdristiga handlingar. Personer med mani kan också lätt bli irriterade och vissa behöver mindre sömn.
  • Svår depression med exempelvis självmordstankar