Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdkontakt vid självmordstankar

  • Sök hjälp direkt på psykiatrins jourmottagning, telefon 0498-268005.

Kontakta jourmottagningen när du mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer, har självmordstankar eller planer att ta ditt liv. (När du ringer efter klockan 16.30 på vardagar och på helger är telefonen vidarekopplad till sjukvårdsrådgivningen som hjälper dig.)

  • Behövs ambulans? Ring 112.
  • Är du närstående till någon som har planer på att ta sitt liv? Ring 112.
  • Du kan också ringa till sjukvårdsrådgivningen hela dygnet, telefon 1177. De kan svara på dina frågor, ge råd och hänvisa till rätt vårdmottagning.

Läs mer om psykisk hälsa och vårdkontakter på Gotland, för den som mår psykisk dåligt