Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdkontakt vid självmordstankar

Om du mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer, har självmordstankar eller planer att ta ditt liv ska du söka hjälp direkt på psykiatrins jourmottagning, telefon 0498-268005. Efter klockan 17.00 på vardagar och på helger är telefonen vidarekopplad till sjukvårdsrådgivningen som hanterar samtal till psykiatriska jourmottagningen.


Behövs ambulans, ring 112.

Detsamma gäller om man är närstående till någon som mår så dåligt att han eller hon har planer på att ta sitt liv.

Du kan också ringa till sjukvårdsrådgivningen hela dygnet, telefon 1177. De kan svara på dina frågor, ge råd och hänvisa till rätt vårdmottagning.