Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

Regering och risdag har bestämt att det nationella målet för folkhälsan att ”skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbete för god och jämlik hälsa görs inom 11 målområden.

Inom Region Gotland är ett av visionsmålen i regional utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Utifrån visionsmålen har regionfullmäktige beslutat om strategier och delmål i ett folkhälsopolitiskt program. Det övergripande målet i programmet är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

I förvaltningar i Region Gotland görs arbete som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål. 

Uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet är genomförd. Istället för uppdatering av programmet kommer strategier för god och jämlik hälsa på Gotlander ingå som en del i det pågående arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?