Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beställning av sjukresor till fastlandet

Bokning av sjukresor till fastlandet görs på telefon: 0498-268087.

Viktigt att veta innan du ringer och bokar sjukresa:

  • Beställning av sjukresa till fastlandet kan bara göras av patienter som fått blanketten "intyg för sjukresa" från remitterande mottagning.
     
  • I första hand bokas sjukresorna med billigaste färdsätt om det inte föreligger ett medicinskt behov att resa med annat färdsätt.