Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beställning av sjukresor till fastlandet

Bokning av sjukresor till fastlandet gör du med hjälp av vår tjänst Reseservice.

Så bokar du sjukresa

 

  • Du bokar genom att ringa Reseservice en återuppringningstjänst som öppnar för bokning klockan 07.30 på vardagar. Du erbjuds då att boka en ledig telefontid klockan 09.00-12.00 eller 13.00-15.00.
  • Numret du ringer för bokning av telefontid är 0498-26 80 87.

Viktigt att veta innan du bokar sjukresa

  • För att vara berättigad sjukresa för vård och behandling i annan region krävs en giltig remiss utfärdad av behandlande läkare och godkänd av Region Gotland.
  • I första hand bokas sjukresor med billigaste färdsätt om det inte föreligger ett medicinskt behov av att resa med annat färdsätt.