Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

2014 Öja skola

Ekokommunpriset 2014 gick till Öja skola för deras engagemang i det lokala samarbetsprojektet ”Rädda Burgsviken”.

Det var ett välkommet avbrott i de sedvanliga arbetet i regionfullmäktige när Öja skola F-6 intog scenen och med sång och musik framförde sitt tack för det Ekokommunpris man nyss tilldelats. Skolan fick 2014 års pris med följande motivering:

”Genom sitt engagemang i det lokala samarbetsprojektet Rädda Burgsviken har Öja skola visat dels hur miljöförändringar i närmiljön kan användas i undervisningen, dels hur skolan kan bli en aktiv del i ett projekt som engagerar stora delar av lokalsamhället. Sammantaget ger detta eleverna en utmärkt grund i såväl miljö- som samhällskunskap, helt i linje med intentionerna i Region Gotlands miljöprogram.”

Öja skola har gjort återkommande undersökningar av Burgsviken och redovisat sina resultat, bland annat i form av en utställning på biblioteket i Burgsvik som numera finns i Forum Östersjöns lokaler i Vamlingbo. Elever och lärare har också deltagit publika evenemang, exempelvis under Almedalsveckan. Genom att vara en del av samarbetsprojektet ”Rädda Burgsviken” har skolans insatser också spridits vidare av andra parter i projektet.

Regionstyrelsen tog i sitt beslut kring 2014 års pris fasta på att kunskap och utbildning är ett av fyra fokusområden i Region Gotlands miljöprogram och, som det uttrycks i programmet, "miljöarbetet i förskola, förskoleklass och grundskola är extra viktigt”.

Årets pris var det 16:e i ordningen.