Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så läser du av din vattenmätare

Den vattenmätare som du som har regionalt/kommunalt vatten fått av Region Gotland ska läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning. Den ligger till grund för de debiteringar av vattenförbrukningen som görs.

Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in de siffror som syns i räkneverket.

Denna mätare står på 00193 m3. Mätarens nummer (identifikation) står på kanten, denna är 55186. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

Avläsning lämnar du via utskickat avläsningskort eller  här:

Om du har en vattenmätare av denna typ, så har du fått en ny elektronisk vattenmätare uppsatt.

Region Gotland kommer att fjärravläsa din vattenmätare, inga flera avläsningskort behöver alltså skickas till dig.

Information om den nya mätaren

I displayen syns tydliga siffror. De fem stora siffrorna visar antalet förbrukade kubikmeter vatten. De tre sista små siffrorna är decimaler och visar liter.

Flödesindikatorpilarna i displayens vänstra kant visar att vatten flödar genom mätaren. Är det inget flöde visas inga pilar.

Informationskoderna i displayens nederkant indikerar ett larm. Om något av de engelska orden nedan blinkar är ett larm aktiverat enligt följande:

  • LEAK = Läckagelarm
  • BURST = Larmar för onormalt stort flöde
  • TAMPER = Larmar om någon försöker öppna mätaren
  • DRY = Larmar om mätaren går torr
  • REVERSE = Larmar om vattnet går åt fel håll
  • RADIO OFF = Larm som talar om att sändaren till Region Gotland inte är igång

Finns ingen kod i displayens nederkant är allt i sin ordning. Vi har ingen fysiskt övervakning på plats hos dig av din mätare. När vi regelbundet fjärravläser din mätare ser vi eventuella larmkoder. I så fall tar vi kontakt med dig.


Både typer av mätare byts med intervall 10 år.