Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkesprogram - för dig som vill börja jobba direkt efter gymnasiet

Har du gått ett yrkesprogram och klarat studierna väl, så är chanserna stora till ett jobb direkt efter gymnasiet. Varje yrkesprogram omfattar 2500 poäng, vilket motsvarar tre års studier. Inom vissa yrkesprogram finns viss möjlighet till lärlingsutbildning (läs mer under rubriken till vänster).

Efter avslutad utbildning får du en yrkesexamen. För detta krävs att du har godkända betyg – minst betyget E – i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Du måste också ha godkända betyg, minst 400 poäng, inom de för programmet gemensamma karaktärsämnena - inklusive ett godkänt gymnasiearbete. När du har tagit din yrkesexamen kan du välja att studera vidare inom yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildning.

Alla elever på yrkesprogrammen har rätt att läsa de kurser som saknas för att få behörighet till högskola, vilket för de flesta yrkesprogram är svenska 2 och 3 samt engelska 6 – sammanlagt 300 poäng.