Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högskoleförberedande program - för dig som vill studera mer

Högskoleförberedande program riktar sig till dig som har ställt in dig på att studera vidare efter gymnasiet. Utbildning omfattar 2500 poäng vilket­ motsvarar tre års studier. Efter avslutad utbildning får du en högskoleförberedande examen – du blir alltså behörig att söka vidare till högskola. För att få det måste du ha betyg i kurser motsvarande 2 500 poäng. Av dem måste 2 250 poäng vara godkända inklusive ett godkänt gymnasiearbete. Dessutom måste du ha godkänt (lägst betyget E) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.