Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det är nu möjligt att förskriva FM-system

Det är nu möjligt att förskriva FM-system (trådlöst system som möjliggör bättre hörande där enbart hörapparat inte räcker till) enligt Region Gotlands behovstrappor för hjälpmedel.
FM-system finns i behovstrappan under Kommunicera trappsteg 1-4.

Ändring av decibelgräns

Kriterierna vid förskrivning av i-örat-apparat och bakom-örat-apparat har reviderats i Region Gotlands behovstrappor för hjälpmedel. Nu gällande decibelgräns (dB) är 30 dB på sämsta örat.