Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands näringslivs-
och etableringsservice AB

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) skall vara ett verktyg för att marknadsföra och utveckla Gotland som en attraktiv etableringsort för företag.

Bolaget ska också arbeta för att underlätta företagsetableringar i regionen samt bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor.

GNEAB har två helägda dotterbolag.

Det ena är Wisby Strand Congress och Event Gotland AB som äger och förvaltar kongresshallen. Driften av kongresshallen är utlagd på ett privat företag.

Det andra dotterbolaget är Inspiration Gotland AB. Inspiration Gotland AB:s huvudsakliga verksamhet är att marknadsföra Gotland som besöks- och inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå, Convention Bureau, inflyttarservice och annan besöksfrämjande verksamhet.

Bolaget skall därmed medverka till att utveckla Gotland till en attraktiv bostads- och besöksort samt utveckla besöksnäringen och skapa tillväxt i regionen.