Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansöka om identitetskort

Skatteverkets ID-kort

För att Skatteverket ska kunna ge dig ett ID-kort måste du:

  • besöka Skatteverkets kontor som utfärdar ID-kort
  • ha betalt en ansökningsavgift innan du besöker kontoret
  • kunna styrka din identitet - det vill säga bevisa vem du är
  • vara folkbokförd i Sverige
  • ha fyllt 13 år
  • ha din vårdnadshavares godkännande om du inte fyllt 18 år

Läs mer hos Skatteverket

Polisen ID-kort

Du som är svensk medborgare kan ansöka om nationellt ID-kort hos polisen.

Alla som ansöker om nationellt ID-kort och pass måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Särskilda regler finns för personer under 18 år.

Läs mer hos polisen