Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prövning

Du som vill ha betyg i en kurs kan göra en prövning. Detta gäller även dig som tidigare fått betyg på kursen och önskar ett högre betyg eller dig som fått IG/F. Prövning kan göras i kurser och komvuxarbete som anordnas av kommuner eller regioner.

Prövning kostar 500 kronor per kurs och skrivtillfälle. Prövningen är gratis om du ha betyg IG eller F i en kurs (senaste betyg ska bifogas ansökan). Om du inte uppfyller villkoren för gratis prövning måste du visa upp kvitto på prövningsavgiften för tentamensvakten före skrivtillfället. Information om hur du betalar finner du längst ner på sidan. 


Tillfällig avgiftssänkning för prövning 

Du som slutfört din gymnasieutbildning (examensbevis eller studiebevis) under 2020 eller 2021, men som inte kunnat nå din fulla potential under coronapandemin, kan på nytt ges möjlighet att visa dina kunskaper genom Prövning för att försöka höja ditt betyg. Tillfällig avgiftssänkning gäller tom 31 december 2022. Den lägre avgiften, 150 kr, gäller vid ett tillfälle per ämne/kurs. 
 

Prövningar hålls kontinuerligt varannan onsdag jämna veckor. Anmälan görs på blankett nedan senast en vecka innan skrivtillfället.  

Perioder V.2-V22, V.34-50  
  

Provdatum första halvåret 2022 

Prövning sfi-kurser (Svenska för invandrare) 

Mån 23 maj kl 9.00 
 

Övriga prov 

Fasta provtillfällen är kl 9.00 onsdagar jämna veckor. 


För nationella prov och prövningar gäller ovanstående datum. För andra ämnesprov kan andra datum tillkomma. Hör av dig till tentamenservice@gotland.se