Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prövning

Den som vill ha betyg från kommunala vuxenutbildningen har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får avläggas endast i en kommun eller landsting som anordnar den aktuella kursen.

För dig som är skriven i Region Gotland anordnas prövning mot en kostnad av 500 kronor per kurs. Prövning är gratis om du fått betyget IG eller F på en kurs (senaste betyg ska bifogas ansökan).

Om du inte uppfyller villkoret för gratis prövning: visa upp en kopia av kvittot på prövningsavgiften på vår expedition före prövningstillfället.

Prövningar hålls kontinuerligt under terminen. 

Prövning i sfi-kurser och grundläggande kurser blir du kallad till. Datumen nedan gäller endast gymnasiekurser. 

Kommande provdatum 2020 för gymnasiekurser 

 

 • Onsdag 15 januari (anmälan senast onsdag 8 januari)
   
 • Onsdag 12 februari (anmälan senast onsdag 12 februari)
   
 • Onsdag 11 mars (anmälan senast onsdag 4 mars)
   
 • Onsdag 8 april (anmälan senast onsdag 1 april)
   
 • Onsdag 13 maj* (anmälan senast onsdag 6 maj)
   
 • Onsdag 24 juni (anmälan senast onsdag 17 juni)
   
 • Onsdag 19 augusti (anmälan senast onsdag 12 augusti)
   
 • Onsdag 16 september (anmälan senast onsdag 9 september)
   
 • Onsdag 14 oktober* (anmälan senast onsdag 7 oktober)
   
 • Onsdag 11 november (anmälan senast onsdag 4 november)
   
 • Onsdag 9 december (anmälan senast onsdag 2 december)

* är sista prövning inför komplettering till högskola/universitet