Kontakt

Gotland Grönt Centrum
Postadress: Gotland Grönt Centrum AB, Visbyvägen, 622 54 Romakloster
Telefon: 0498-69 10 50
Webbplats: www.grontcentrum.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland Grönt Centrum AB

Gotland Grönt Centrum AB driver verksamheten på Lövsta i Roma sedan januari 2015. Vi ägs av Hushållningssällskapet (55%) LRF (5%) och Region Gotland (40%).

Gotland Grönt Centrum driver ett skoljordbruk, restaurang, konferens, uthyrning av kontorslokaler och utbildningsverksamhet.

Läs mer om Gotland Grönt Centrum på deras hemsida

Webbplats: