Kontakt

Rektor för kulturskolan
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498- 26 94 83, 073-765 89 25
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolan

Kulturskolan Gotland bildades 1999 och har sina rötter i den ursprungliga kommunala musikskolan på Gotland som startade 1971. På 1980-talet, allt eftersom verksamheten byggdes ut för att omfatta även dansen, blev skolan en musik- och dansskola. 

Kulturskolan Gotland är en frivillig verksamhet inom Region Gotland med närmare 1800 deltagare, varav cirka 1200 i den egna verksamheten. Målgruppen är barn, ungdomar och - i mån av plats - vuxna.  Kulturskolan erbjuder bland annat undervisning på olika instrument, sång/kör, ensemble, dans, teater och film. Dessutom sker samarbete med den obligatoriska skolan genom Kultur-i-skolan.

Verksamheten finansieras genom kommunalt anslag, elevavgifter, instrumenthyror och uppdragsutbildningar.

Till kulturskolas sida