Kontakt

Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Lena Nordström,
Tfn 0498 - 26 95 16

Gymnasieantagningen
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning

I avdelningen ingår Wisbygymnasiet, gymnasieantagningen, ungdomsgårdsverksamhet, Gotlands folkhögskola, vuxenutbildningen, arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:

• arbeta för att fler studerande når de nationella målen och
• ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att vuxenutbildningen ska:

  • arbeta för att fler studerande når de nationella målen
  • ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
• bidra till att stärka och utveckla demokratin,
• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
• bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.

I avdelningen ingår även gymnasieantagningen som även ansvarar för interkommunal ersättning