Kontakt

Verksamhetschef för grundskolan
Jörgen Norström
Telefon: 0498–26 98 03
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för grundskola

På Gotland finns idag 35 grundskolor (från förskoleklass till skolår 9) varav 31 bedrivs i Region Gotlands regi. De är spridda över hela ön och har i många fall ett ganska litet antal elever med cirka 40-100 per skola. På alla grundskolor med förskoleklass upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren 7-9 läser man på sex studieorter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två skolor).


Läs mer om förskoleklass, fritidshem och grundskola på Gotland

Läs mer om det statliga och kommunala uppdraget för grundskola, förskoleklass och fritidshem i de länkade styrdokumenten.