Kontakt

Verksamhetschef och ansvarig för förskolor
Lena Gustavsson
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Administrationen för förskola och fritidshem:
Telefon: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för förskolan

På Gotland finns det 54 förskolor, varav 38 kommunal regi (från hösten 2019). Förskola erbjuds barn i åldern 1-5 år och är första steget i en pedagogisk integrerad kedja tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Antalet barn i förskola (Region Gotlands regi) är cirka 2 300.

Region Gotland erbjuder inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi. Men det finns fristående pedagogisk omsorg på ön.

Läs mer om förskola, pedagogisk omsorg på Gotland

På avdelningen finns administrationen för förskola och fritidshem.

Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".