Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittskydd och vårdhygien

Vårdhygien Gotland arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare samt vårdpersonal.