Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och patientsäkerhet

Att erbjuda en vård med rätt kvalitet och med en god patientsäkerhet är viktigt för våra verksamheter inom hälso- och sjukvården på Gotland.