Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

KPAB, Kalkproduktion Storugns AB

KPAB, Kalproduktion Storugns AB, är ett produktionsbolag för tillverkning av bränd kalk beläget vid Kappelshamnsviken i Lärbro. Det utgör SEVESO-anläggning på grund av den mängd eldningsolja som hanteras av verksamheten.

 

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten Gotland har löpande kontakt med KPAB och diskuterar säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att någon olycka ska inträffa. Skulle det trots alla ansträngningar inträffa en brand eller ett utsläpp så har räddningstjänsten en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand en räddningsstyrka från Slite och därefter Fårösund och Visby. Finns det behov av förstärkning kallas ytterligare styrkor in från regionen. För att detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar och samövningar. Vid stora insatser kan även resurser begäras från Stockholm.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Kalkproduktion Storugns AB
Kontaktuppgifter

Tel växel: 010-47 62 500

E-post: info@kalkproduktion.se

Hemsida: http://www.kpab.nu/

Räddningstjänsten Gotland  Box 1341 621 24 Visby tel 0498-26 90 00