Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Orica, Slite

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten Gotland har löpande kontakt med Orica och diskuterar säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att någon olycka ska inträffa. Skulle det trots alla ansträngningar inträffa en brand eller ett utsläpp så har räddningstjänsten en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand en räddningsstyrka från Slite. Finns det behov av förstärkning kallas ytterligare styrkor in från regionen. För att detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar och samövningar. Vid stora insatser kan även resurser begäras från Stockholm.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Orica Sweden AB

Gyttorp
713 82 Nora
Sweden

Tel. +46 587 85000
Email info.gyse@orica.com

Hemsida www.orica.com

Räddningstjänsten Gotland  Box 1341 621 24 Visby tel 0498-26 90 00