Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vavle

Badplatsen Vavle är en drygt 500 meter lång, relativt långgrund, blandad sten- och grusstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydvästra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning saknas, ligger söder om Djupvik och nås från väg 542.

Service

  • Lekplats
  • Slamtoalett
  • Livboj
  • Livbåt
  • Varningsskyltar för frånlandsströmmar