Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde träsk

Badplatsen Tingstäde träsk är ett insjöbad där badandet sker från en cirka 50 meter lång sandstrand samt från brygga. Marken vid badplatsen ägs av Region Gotland.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på norra Gotland, cirka två mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men den är synlig längs väg 148.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunnor
  • Livbojar
  • Bänkar
  • Lekplats
  • Information om badvattenkvalitet

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett

Länkar