Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snäckvikens bad

EU-bad med i snitt över 200 besökare per dag under säsong.

Badplatsen i Snäckviken är en cirka 300 meter lång, långgrund, sandstrand med stenbotten. Marken vid badplatsen ägs av Region Gotland och hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen i norra Visby, cirka fem kilometer från Östercentrum. Skyltning mot badplatsen finns från väg 149.

Service

  • Bryggor med stegar
  • Soptunnor
  • Lekplats
  • Livbåt
  • Livbojar
  • Grill
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar