Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smöjen

Badplatsen Smöjen är en cirka 300 meter lång sten- och grusstrand. Badplatsen är inte långgrund. Bakom stranden finns även ett vattenfyllt kalkbrott.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men avtagsvägen ligger längs väg 676.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livboj