Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite bad

Slite bad är en drygt 200 meter lång, långgrund, sandstrand där marken ägs av Region Gotland. Hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september. Badplatsen klassas som ett EU-bad, med i genomsnitt över 200 besökare per dag under säsong.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fyra mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 147, Solklintsvägen.

Service

  • Bryggor med stegar
  • Två vattentoaletter
  • Soptunnor
  • Betongramp över stranden och med räcke i vattnet
  • Bänkar
  • Gungställningar
  • Livbåt
  • Livbojar
  • Grill

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett

Länkar