Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skogsände

Badplatsen Skogsände är en drygt två kilometer lång, relativt långgrund, sandstrand som norrut ansluter till badplatsen Sjauster.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på östra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning till badplatsen saknas. Avtagsvägen ligger längs med väg 556.

Service

  • Två slamtoaletter
  • Soptunna
  • Livboj