Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skalasand

Badplatsen Skalasand är en drygt 800 meter lång, långgrund, sandstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på norra Gotland, på Fårö, cirka sju och en halv mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men den ligger strax syd-ost om Fårö fyr. Går även att nå från en mindre parkering i söder där toalett och livboj finns.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livbojar
  • Varningsskyltar för frånlandsströmmar