Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjauster

Badplatsen Sjauster är en cirka en kilometer lång, relativt långgrund, sandstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på östra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 556.

Service

  • Två slamtoaletter
  • Soptunna
  • Livbojar