Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sigvalde träsk

Badplatsen Sigvalde träsk är ett insjöbad där badandet sker från en mindre sandyta samt från brygga. Badplatsen är inte långgrund.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på södra Gotland, cirka tre och en halv mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 553.

Service

  • Flytbrygga med stegar
  • Hopptorn
  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Lekplats
  • Bänkar
  • Livbåt
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar