Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sandviken, Östergarn

Badplatsen Sandviken är en drygt kilometerlång, långgrund, sandstrand som delvis ägs av Region Gotland. Badplatsen klassas som ett EU-bad, med i snitt över 200 besökare per dag under säsong.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på östra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 560, samt väg 559.

Service

  • Tre slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet

Tillgänglighet

  • Tillgänglighetsanpassad toalett

Länkar