Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ronehamn

Badplatsen Ronehamn är en cirka 100 meter lång sandremsa där badandet i huvudsak dock främst sker från brygga. Badplatsen är långgrund. Marken vid badplatsen ägs av Region Gotland och hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydöstra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 527, Ronehamnsvägen.

Service

  • Brygga med stegar
  • Vattentoaletter
  • Soptunnor
  • Lekplats
  • Bänkar
  • Livboj

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett