Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybro bad

Badplatsen Nybro bad är en cirka 60 meter lång, långgrund, sand- och grusstrand där marken ägs av Region Gotland. Hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydöstra Gotland, cirka sex mil från Visby. Badplatsen nås via skyltning mot Grötlingboudd från väg 514.

Service

  • Brygga med ramp
  • Slamtoalett
  • Soptunnor
  • Livboj
  • Grill

Tillgänglighet

  • Tillgänglighetsanpassad toalett
  • Ramp ner i vattnet