Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norsta Aurar

Badplatsen Norsta Aurar är en cirka fem kilometer lång, långgrund, sandstrand som västerut övergår i badplatsen Skär.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på norra Gotland, på Fårö, cirka åtta mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men badplatsen nås till fots från Fårö fyr.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna