Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nisseviken

Badplatsen Nisseviken är en cirka 40 meter lång, långgrund, sandstrand där stor del av badandet sker från brygga.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydöstra Gotland, cirka sju mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 140.

Service

  • Brygga med stegar
  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Bänkar
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar