Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kappelshamn västra

Badplatsen Kappelshamn västra är en cirka 200 meter lång stenstrand men inslag av sand. Marken vid denna badplats ägs av Region Gotland. Hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordvästra Gotland, cirka fyra mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns norrifrån på väg 149.

Service

  • Brygga med stege
  • Två slamtoaletter
  • Gungställningar
  • Soptunna
  • Livbojar