Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Holmhällar

Badplatsen Holmhällar är en cirka två kilometermeter lång sandstrand. Södra delen av badplatsen är långgrund, på den norra delen blir vattnet snabbt djupt.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på södra Gotland, cirka åtta mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 504.

Service

  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Livbojar
  • Varningsskyltar för frånlandsströmmar
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar