Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hideviken

Badplatsen Hideviken är en cirka 400 meter lång, mycket långgrund, sandstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fyra och en halv mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 674.

Service

  • Brygga med stege
  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Gungställning
  • Livbåt
  • Livbojar