Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Herta

Badplatsen Herta är en cirka 400 meter lång, långgrund, sandstrand. Badplatsen klassas som ett EU-bad, med i snitt över 200 besökare per dag under säsong.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydöstra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 537.

Service

  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Gungställning
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar