Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gustavsvik

Badplatsen Gustavsvik är en drygt 200 meter lång, långgrund, sandstrand med inslag av grus. Marken vid denna badplats ägs av Region Gotland. Hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen i norra Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 149 samt från Snäckgärdsvägen.

Service

 • Brygga med stegar
 • En vattentoalett
 • Soptunnor
 • Lekplats
 • Livbåt
 • Livboj
 • Träningsredskap
 • Bänkar
 • Grill

Tillgänglighet

 • Tillgänglighetsanpassad toalett
 • Ramp från brygga ner i vattnet
 • Badrullstol (finns att låna på Gustavsviks camping)
 • Bänkbord på hårdgjord yta
 • Skyltade parkeringsplatser