Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gnisvärd

Badplatsen Gnisvärd är en cirka 500 meter lång, relativt långgrund, sandstrand som delvis ligger på mark som ägs av Region Gotland. Hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på västra Gotland, cirka två mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 140.

Service

  • En vattentoalett
  • Soptunnor
  • Gungställning
  • Livbojar
  • Grill

Tillgänglighet

  • Tillgänglighetsanpassad toalett
  • Skyltade parkeringsplatser