Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekeviken

Badplatsen Ekeviken är en cirka 900 meter lång, långgrund, sandstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på norra Gotland, på Fårö, cirka sju mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 699, huvudvägen, samt läng väg 702 som ansluter till badplatsen.

Service

  • Toaletter
  • Soptunnor
  • Livbojar
  • Varningsskyltar för frånlandsströmmar

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett

Länkar