Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Upplysning busstider
ResRobot
Telefon: 0498-269000, knappval 5 (tillfälligt nummer)
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

På www.gotland.se/kollektivtrafiken. Här kan du köpa alla typer av biljetter. Du kan också köpa din biljett i appen Ridango, på Turistbyrån på Donners plats i Visby, på Pressbyrån i Romakloster och Visby Östercentrum, på Snäusbodi Hemse, på Destination Gotlands färjor eller på Visby busstation. Busskort går att köpa på busstationen eller hos ombud.
På Visby busstation, Pressbyrån och på Turistbyrån på Donners plats i Visby betalar du med kreditkort eller kontant. På gotlandbiljett.se under fliken Köp produkt kan du köpa alla typer av biljetter och betala med ditt kreditkort eller via din banks hemsida. Vid köp genom appen Ridango betalar du med ditt kreditkort.

En förköpt enkelbiljett består antingen av

  • en QR-kod (vid förköp i webbshoppen eller i appen) eller
  • en streckkod (vid förköp på Pressbyrån).

Koden behöver alltid visas för biljettläsaren vid påstigning, streckkodsläsaren finns på biljettläsarens nedre del. Håll din telefon eller ditt biljettkvitto med ungefär 10 cm avstånd mot läsaren.

En enkelbiljetts giltighetsperiod börjar när biljettläsaren har kvitterat inläsning av biljetten.

Önskar du förköpa periodkort (t.ex. Länskort) i webbshoppen eller i appen behöver du ha ett busskort, eftersom biljetten laddas på kortet.

Första gången du ska köpa någon typ av periodkort eller reskassa, köper du ett busskort som du sedan laddar med ett periodkort eller med reskassa. Busskortet kostar 20 SEK. Kortet kan laddas flera gånger.

Busskort köper du på Visby busstation, hos Pressbyrån Visby Östercentrum eller Romakloster, på Snäusbodi Hemse eller på Turistbyrån vid Donners plats i Visby.

Du kan ladda kortet med flera produkter samtidigt, exempelvis med både ett Visbykort och reskassa.

Du som har Bussiga kortet kan ladda ditt kort med ytterligare en produkt, till exempel ett Visbykort.

Om du har registrerat ditt busskort på denna webbplats och tappar ditt kort, får du ett nytt på Visby busstation. Du får betala 100 SEK för det nya kortet. De pengar/resor som fanns kvar på ditt borttappade kort, förs då över till det nya kortet och det borttappade kortet spärras.

Har du inte registrerat ditt busskort ersätts det inte om du tappar bort det.

Under fliken Mina biljetter skriver du in kortnumret och koden som finns på baksidan av ditt busskort. Sedan skriver du in ditt namn och födelsedatum. Du kan när som helst logga in igen och se ditt saldo.
Under fliken Köp produkt kan du ladda ditt busskort med ett periodkort eller reskassa. Du kan även ladda ditt busskort på Visby busstation, på Pressbyrån i Romakloster och Visby Östercentrum, på Snäusbodi Hemse, på Turistbyrån på Donners plats i Visby eller på Destination Gotlands färjor.
Under fliken Mina biljetter kan du se saldot på ditt busskort. Saldot visas även när du validerar ditt busskort i bussen.
För närvarande gäller en tillfällig enhetstaxa för enkelbiljetter. När du håller ditt busskort mot kortläsaren aktiveras en enkelbiljett och motsvarande belopp dras av från reskassan. På kortläsaren visas det återstående saldot. Är du pensionär, ungdom eller student får du resa med "halv biljett". Då behöver du registrera ditt busskort på "Mina sidor" och aktivera "halv biljett".