Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-269000, knappval 5
Telefontid: måndag-fredag klockan 7-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12 och 13-17

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

På www.gotlandbiljett.se kan du köpa alla typer av biljetter. Du kan också köpa din biljett i appen Gotlands kollektivtrafik, på Visby busstation eller hos våra biljettombud.

Se lista över biljettombud.

På Visby busstation och hos våra biljettombud betalar du med kort eller kontant. På gotlandbiljett.se kan du köpa alla typer av biljetter och betala med Swish, kort eller via internetbank. Vid köp genom appen Gotlands kollektivtrafik betalar du med Swish eller kort.

En förköpt enkelbiljett består antingen av

  • en QR-kod (vid förköp i webbshoppen eller i appen) eller
  • en streckkod (vid förköp på Pressbyrån, Coop och Hemse Snäusbodi).

Koden behöver alltid visas för biljettläsaren vid påstigning, streckkodsläsaren finns på biljettläsarens nedre del. Håll din telefon eller ditt biljettkvitto med ungefär 10 cm avstånd mot läsaren.

En enkelbiljetts giltighetsperiod börjar när biljettläsaren har kvitterat inläsning av biljetten.

Önskar du förköpa periodkort (t.ex. Länskort) i webbshoppen eller i appen behöver du ha ett busskort, eftersom biljetten laddas på kortet.

Det kan tyvärr hända att din förköpta biljett inte blir aktiverad när du håller den mot biljettläsaren i bussen. Skulle detta inträffa ber vi dig att köpa din biljett på annat sätt, exempelvis med reskassa (kräver busskort). Om du önskar återköp av den oanvända biljetten behöver du kontakta vår kundtjänst via e-post kollektivtrafik@gotland.se eller via telefon 0498-26 90 00 (vardagar kl. 7-17).

Ibland kan problem uppstå med ett biljettköp, exempelvis vid dålig mobiltäckning. Då kan det se ut som om köpet inte gick igenom. I detta fall rekommenderar vi att du avvaktar några minuter. Kolla under fliken ”Biljetter” om du har fått biljetten innan du gör ett nytt försök.

Köp gärna din biljett i god tid före avgång!

Ibland kan problem uppstå med ett biljettköp, exempelvis vid dålig mobiltäckning. Då kan det se ut som om köpet inte gick igenom. I detta fall rekommenderar vi att du avvaktar några minuter. Kolla dina e-postmeddelanden om du har fått biljetten innan du gör ett nytt försök.

Köp gärna din biljett i god tid före avgång!

Första gången du ska köpa någon typ av periodkort eller reskassa, köper du ett busskort som du sedan laddar med ett periodkort eller med reskassa. Busskortet kostar 20 SEK. Kortet kan laddas flera gånger.

Busskort köper du på Visby busstation eller hos våra biljettombud.

Se lista över biljettombud.

Du kan ladda kortet med flera produkter samtidigt, exempelvis med både ett Visbykort och reskassa.

Du som har Bussiga kortet kan ladda ditt kort med ytterligare en produkt, till exempel ett Visbykort.

Om du har registrerat ditt busskort på denna webbplats och tappar ditt kort, får du ett nytt på Visby busstation. Du får betala 100 SEK för det nya kortet. De pengar/resor som fanns kvar på ditt borttappade kort, förs då över till det nya kortet och det borttappade kortet spärras.

Har du inte registrerat ditt busskort ersätts det inte om du tappar bort det.

På Mina sidor på gotlandbiljett.se kan du klicka på Lägg till busskort. Du kan när som helst logga in igen och se ditt saldo.

På gotlandbiljett.se klickar du på Ladda reskassa. Du kan även ladda ditt busskort på Visby busstation eller hos våra biljettombud.

Se lista över biljettombud.

På Mina sidor på gotlandbiljett.se kan du se aktiva busskort och biljetter. Saldot visas även när du validerar ditt busskort i bussen.

För närvarande gäller en tillfällig enhetstaxa för enkelbiljetter. När du håller ditt busskort mot kortläsaren aktiveras en enkelbiljett och motsvarande belopp dras av från reskassan. På kortläsaren visas det återstående saldot. Är du pensionär, ungdom eller student får du resa med "halv biljett". Då behöver du registrera ditt busskort på "Mina sidor" och aktivera "halv biljett".

Vi kan tyvärr inte återbetala reskassa. Innan du laddar ditt busskort rekommenderar vi därför att du funderar hur ofta du önskar resa. Skulle du exempelvis vilja resa sex gånger i landsbygdstrafiken räcker det att du laddar ditt busskort med 6 x 40 = 240 kronor. På det sättet blir inga pengar kvar på busskortet.

Nej, det fungerar tyvärr inte att flera personer tillsammans reser på samma busskort. Anledningen är att det inte är möjligt att ha flera aktiva biljetter på ett busskort.

Tänker ni resa som grupp behöver således varje person medföra sitt eget busskort. Om ni endast ämnar göra få resor bör ni fundera att köpa enkelbiljetter i stället för att använda reskassa.