Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Upplysning busstider
ResRobot
Telefon: 0498-218 218
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Telefon: 0498-218 218
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

På www.gotland.se/kollektivtrafiken. Här kan du köpa alla typer av biljetter. Har du inget busskort får du det i bussen när du scannar din QR voucher. Du kan också köpa din biljett i appen Ridango, på Turistbyrån på Donners plats i Visby, på Pressbyrån i Romakloster och Visby Galleria på Östercentrum, på Destination Gotlands färjor, på bussarna eller på Visby busstation.
På bussen betalar du kontant eller med betalkort. På Visby busstation, Pressbyrån och på Turistbyrån på Donners plats i Visby betalar du med kreditkort eller kontant. Under fliken Köp produkt kan du köpa alla typer av biljetter och betala med ditt kreditkort eller via din banks hemsida. Vid köp genom appen Ridango betalar du med ditt kreditkort.
  • En voucher är en biljett som är förköpt i vår webbshop eller i Ridango appen.
  • På vouchern finns en eller flera QR koder som innehåller de förköpta biljetterna.
  • Vouchern ska bytas i bussen mot ett busskort i plast där den förköpta biljetten laddas på av föraren.
  • Efter att det är gjort, är vouchern förbrukad och du använder ditt busskort vid resa.
  • Du som är resenär och har förköpt en biljett tala om för bussföraren att du har en voucher som ska bytas mot ett busskort.
  • Föraren kan då knappa in i sitt system att det är en voucher och du får ditt busskort av föraren med din förbetalda biljett.

Första gången du ska köpa någon typ av periodkort eller reskassa, köper du ett busskort som du sedan laddar med ett periodkort eller med reskassa. Busskortet kostar 20 SEK . Kortet kan laddas flera gånger.

Busskort köper du i bussen, Visby busstation eller på Turistbyrån vid Donners plats i Visby.Du kan även köpa och ladda busskort via www.gotland.se/kollektivtrafiken, du får då en QR-voucher som byts ut mot ett busskort vid scanning i bussen.

Du kan ladda kortet med flera produkter samtidigt, exempelvis med både ett Visbykort och reskassa.

Du som har Bussiga kortet kan ladda ditt kort med ytterligare en produkt, till exempel ett Visbykort.

Om du har registrerat ditt busskort på denna webbplats och tappar ditt kort, får du ett nytt på Visby busstation. Du får betala 100 SEK för det nya kortet. De pengar/resor som fanns kvar på ditt borttappade kort, förs då över till det nya kortet och det borttappade kortet spärras.

Har du inte registrerat ditt busskort ersätts det inte om du tappar bort det.

Under fliken Mina biljetter skriver du in kort numret och koden som finns på baksidan av ditt busskort. Sedan skriver du in ditt namn och födelsedatum. Du kan när som helst logga in igen och se ditt saldo.
Under fliken Köp produkt kan du ladda ditt busskort med ett periodkort eller reskassa. Du kan även ladda ditt busskort i bussen och på Visby busstation.
Under fliken Mina biljetter kan du se saldot på ditt busskort.
Om du laddat ditt busskort med pengar och vill resa på reskassa så är det bra om du talar om för busschauffören att du har reskassa innan du scannar kortet. Du kan då också behöva berätta vart du önskar resa.