Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-tn@gotland.se

Upplysning busstider
ResRobot
Telefon: 0498-218 218
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby
Telefon: 0498-218 218
Busstationen är bemannad måndag-fredag klockan 8-12, 13-17

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bussbiljetter

Det finns flera sätt att köpa bussbiljetter på!

Hemsidan

Förköp gärna din bussbiljett på www.gotland.se/bussbiljett eller i appen Ridango (finns för iOS och Android). Du betalar med ditt betalkort eller via din banks hemsida.

Busstationen

På Visby busstation kan du köpa biljetter som du betalar med kontanter eller med betalkort.

På bussen

På bussarna kan du köpa biljetter som du betalar med kontanter eller med betalkort.

Gotlandsfärjan, Turistbyrån och Pressbyrån

På Destination Gotlands färjor, på Pressbyrån i Romakloster och Visby Galleria på Östercentrum samt på Turistbyrån Donners Plats i Visby kan du också köpa biljetter.

Ladda busskort

Du som redan har ett busskort kan ladda det på www.gotland.se/bussbiljett.

Där kan du också registrera ditt busskort. Tappar du bort ditt busskort kan vi ersätta dina biljetter om du har registrerat kortet.

Inget busskort?

Vill du köpa en enkelbiljett gör du det enklast i appen Ridango eller på www.gotland.se/bussbiljett. Du får då en QR-kod, till din registrerade epostadress, som du scannar i bussen. (OBS! Kolla skräpkorgen efter ditt köp, om eposten inte kommer fram.)

Du kan köpa alla typer av periodkort och reskassa på samma sätt och få en QR-kod att scanna av i bussen, du får då ditt busskort med din förköpta produkt av busschauffören.