Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabeller


Ordinarie tidtabeller
- 20 augusti 2018 till 11 juni 2019

Stadstrafiken

Landsbygdstrafiken

Sommartidtabell
- 12 juni till 18 augusti 2019

Stadstrafiken

Landsbygdstrafiken