Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trädfällning på mark som ägs av Region Gotland

Parkenheten utför normalt trädfällningar endast under vintersäsongen (november-februari). Om trädet anses vara farligt kan en fällning ske vid annan tidpunkt på året. Det är inte tillåtet att som privatperson fälla träd på Region Gotlands mark. Det är inte heller tillåtet att som privatperson omhänderta nedfallna träd på mark som ägs av Region Gotland.

Ansökan

Har du en önskan om att vi ska fälla träd som står på Regionens mark? Då ska du fylla i en ansökan om trädfällning. Ansökan skickas sedan för handläggning och beslut om eventuella åtgärder. Bedömning utförs av regionens arbetsledare på parkenheten.

Din ansökan kommer att besvaras få fort som möjligt och senast inom en månad efter det att din ansökan inkommit. Under parkenhetens högsäsong, sommarmånaderna, kan ett beslut dröja längre än en månad.

Grannar

Resonera med dina närmaste grannar innan du skickar in din ansökan. Vad har de för synpunkter?

Detta tar vi hänsyn till:

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem p.g.a. tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? T.ex. värnar vi extra om alla träd i innerstaden – och alldeles särskilt om karaktärsträden mullbär, valnöt och robinia. På hela Gotland värnar vi extra om bland annat alm och ek.

Detta tar vi inte hänsyn till:

  • Att löv från Regionens träd blåser in på privatägd mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
  • Att träd skymmer utsikt/havsutsikt.

Olovlig trädfällning

Ibland sker olovliga trädfällningar, eller vandalisering av träd,  på kommunens/regionens mark. Detta gör många ledsna och upprörda. Vid brott som detta görs en polisanmälan.