Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Djupvik

Badplatsen Djupvik är en drygt 200 meter lång, relativt långgrund, sandstrand med inslag av sten och grus.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydvästra Gotland, cirka fyra mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 140.

Service

  • Vattentoaletter
  • Soptunnor
  • Livboj

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett